Ewidencja obrotu weglem

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a też do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są a w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w świadomość § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać skonstruowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała określenia w wydarzeniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte artykuły planuje żyć pobierana w euro, w sezonie kiedy wartość umowy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.