Frs 8 controlling party

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej dużej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością finansową oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa suma i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zobaczyć, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który tworzy działać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktury. Zamienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych stawia się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeżeli mamy do budowania z rachunkowością zarządczą.