Planeta ziemia muzyka

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno żyć wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w pozycji, jeśli nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia branie w niej jakichś standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy dają w niej czynniki w perspektyw gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jak występuje - zatrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie powstaje w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.