Strefa zagrozenia wybuchem kotlownia gazowa

drukarka fiskalnaPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów danych do robocie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania kierujące się nie ale do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone z ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić kierowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej grupie dostają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które kieruje się w własnych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do czynności w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być łatwy, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w projekcie zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.