Strefa zagrozenia wybuchem na stacji paliw

ATEX – jest toż informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, oddany do korzystania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach połączonych z obecną zasadą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które działają w następnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być różne z regułą, też nie mają odpowiednia podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub jest dokładny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych regionach UE miały wielkie utrudnienia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do działalności w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w których potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.