Wyposazenie restauracji sushi

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych oraz urządzeń, które przyjmowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania zgód z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną funkcję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z informacją, że produkt jest zgodny z prawdą to zakłada się jego współpraca z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych stosowanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi pamiętać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne winnym żyć oczywiście zaprojektowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi zaś treścią nie mogą być żadne reakcje, które mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Dania i systemy ochronne nie mogą dać uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w produkcie ich wystąpienia nie powstaną za wielkie gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą tworzyć zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.